"Όσο τρεφόμαστε από άρρωστα χώματα το πνεύμα δεν έχει το σφρίγος που χρειάζεται για να ελευθερωθεί από τη φυλακή του σώματος"
Ρούντολφ Στάινερ

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Το έδαφος είναι ένας φυσικός πόρος, που χρειάζεται χρόνια για να δημιουργηθεί, εκτελεί πολυάριθμες και καθοριστικές περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες, που είναι καθοριστικές για τη ζωή.
Πιο συγκεκριμένα: 

 • Συντήρηση της βιολογικής δραστηριότητας, της βιοποικιλότητας και της παραγωγικότητας. Αποτελεί τη βάση για την παραγωγή τροφής, γεωργικών προϊόντων και άλλης βιομάζας, στοιχεία απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου


 •  Καταστροφή των παθογόνων οργανισμών και διάσπαση των τοξικών ενώσεων: Το έδαφος διαχειρίζεται επιβλαβείς ου­σίες και έτσι  τις εμποδίζει να φτάσουν στα υπό­γεια νερά και την τρο­φική αλυσίδα. Είναι λειτουργία πολύ σημα­ντική για την προστα­σία της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας και βοηθάει στην αντι­μετώπιση των επιπτώ­σεων από τη συσσώ­ρευση των ρύπων (ορ­γανικών και ανόργα­νων), η οποία οφείλε­ται στην αύξηση του πληθυσμού και της υπερκατανάλωσης.
 •  
 • Ρύθμιση της κίνησης και της κατανομής του νερού: Στο έδαφος αποθηκεύονται, διηθούνται και μετατρέπονται ανόργανα και οργανικά συστατικά, το νερό, η ενέργεια αλλά και διάφορες χημικές ουσίες

 • Είναι δεξαμενή θρεπτικών στοιχείων και τα ανακυκλώνει:Αποτελεί το οικολογικό ενδιαίτημα για διάφορους οργανισμούς που ζουν στο εσωτερικό ή την επιφάνειά του και έχουν μοναδικούς γενετικούς συνδυασμούς

 • Στηρίζει τις κατασκευές και προστατεύει τους αρχαιολογι­κούς θησαυρούς: Αποτελεί το υπόστρωμα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας (οικοδόμηση πόλεων, χωριών, έργων υποδομής, οδικών δικτύων), ενώ παράλληλα είναι στοιχείο του τόπου και της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Παράγει πρώτες ύλες: Παρέχει πρώτες ύλες όπως πηλό, άμμο, ορυκτά και τύρφη

 • Πηγή:http://www.greenbelt.gr/gr/solutions.php?action=view&id=24

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου