"Όσο τρεφόμαστε από άρρωστα χώματα το πνεύμα δεν έχει το σφρίγος που χρειάζεται για να ελευθερωθεί από τη φυλακή του σώματος"
Ρούντολφ Στάινερ

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

ΕΔΑΦΟΣ

 ΕΔΑΦΟΣ

 Γιατί πρέπει να ενδιαφέρομαι για το έδαφος;

 


 Χώμα,λάσπη, πηλός, γη, έδαφος: έχουμε πολλές λέξεις για το έδαφος αλλά λίγες το δικαιώνουν. Στον σημερινό εικονικό κόσμο, πολλοί από μας έχουμε χάσει,κυριολεκτικά, την επαφή μας με το έδαφος. Αλλά το έδαφος είναι  ζωντανό δέρμα της γης, το οποίο καθιστά δυνατή την ζωή στη γη. Όπως ο αέρας και το νερό, το έδαφος αποτελεί μέρος του συστήματος υποστήριξης της ζωής.

 ΟΡΙΣΜΟΣ

Το έδαφος ορίζεται ως το επιφανειακό στρώμα του φλοιού της γης.Το έδαφος αντιμετωπίζεται συχνά ως αδρα­νές υλικό και κυρίως ως μέσο στήριξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το έδαφος όμως είναι κάτι πολύ πιο σημα­ντικό: είναι ένα δυναμικό, ζωντανό σύστημα που περιλαμβά­νει ένα δίκτυο από ανόργανα και οργανικά συστατικά και πε­ριέχει ένα πλήθος κενών χώρων και πόρων μέσα στους οποί­ους περιέχονται και κυκλοφορούν υγρά και αέρια. Επιπρό­σθετα, τα εδάφη περιέχουν έμβιους πληθυσμούς που ξεκι­νούν από βακτήρια μέχρι μύκητες, γαιοσκώληκες και μικρά τρωκτικά.Επίσης, αποτελεί τη διεπαφή ανάμεσα στη γη, τον αέρα και το νερό.
    Οι χημικές, φυσικές και βιολογικές ιδιότητες των εδαφών ποικίλλουν τόσο σε έκταση όσο και σε βάθος σε ποικιλία κλιμάκων. Η δημιουργία εδάφους είναι αποτέλεσμα επίδρασης του ανάγλυφου, του κλίματος, της βλάστησης, των μικροοργανισμών του εδάφους και του χρόνου στα πε­τρώματα και στα μητρικά υλικά. Έτσι η διαφοροποίηση ενός από τους προηγούμενους παράγοντες μπορεί να μεταβάλει την πορεία σχηματισμού του εδάφους. Η δημιουργία εδά­φους είναι διαδικασία που διαρκεί επί μεγάλο χρονικό διά­στημα. Για τη δημιουργία π.χ. 30 cm εδάφους απαιτούνται περίπου 1.000 έως 10.000 χρόνια. Η πορεία σχηματισμού του εδάφους είναι τόσο βραδεία, ώστε το έδαφος μπορεί να θεωρηθεί ως μη ανανεώσιμος πόρος.


 Πηγή :http://www.e-yliko.gr/htmls/perivallon/kallisto_files_/edafos.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου