"Όσο τρεφόμαστε από άρρωστα χώματα το πνεύμα δεν έχει το σφρίγος που χρειάζεται για να ελευθερωθεί από τη φυλακή του σώματος"
Ρούντολφ Στάινερ

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

 ΕΔΑΦΟΣ, ΕΝΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΡΟΣ

 

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμμένο θέμα επιλέχθηκε λόγω της συμμετοχής μας στον στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα ''Διεθνές έτος Εδάφους 2015.Για την προστασία του εδάφους τι είναι σημαντικά?"που διοργάνωσε ο Όμιλος Σερρών για UNESCO στα πλαίσια της συμμετοχής του στο*Δεκαετία της Ερημοποίησης 2010-2020 *

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα '' Έφαφος, ένας ξεχασμένος πόρος''εφαρμόστηκε σε 19 μαθητές -10 αγόρια, 9 κορίτσια- του Δ1 του 3ου Δ.Σ.Ρόδου κατά την σχολική χρονιά 2014- 2015.Διήρκησε από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν :
 1. Μέθοδος project
2. Πειραματική μέθοδος
3.Συζήτηση
4.Μελέτη πεδίου

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το σημαντικό ρόλο του εδάφους στην διατήρηση της ζωής στον πλανήτη και να συνηδειτοποιήσουν τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με το έδαφος όπως η διάβρωση, η ερηµοποίηση και η ρύπανση.

 ΣΤΟΧΟΙ

 Αναμένεται από τους μαθητές:

 • Να κατανοήσουν έννοιες σχετικές με το έδαφος
 •  Να κατανοήσουν και να διαδόσουν την σημασία των εδαφών
 • Να κατανοήσουν τους παράγοντες (φυσικούς και ανθρωπογενείς) που επηρεάζουν την ποιότητα του εδάφους
 •  
 • Να αντιληφθούν τις πολλαπλές συνέπειες των προβλημάτων του εδάφους που συνδέονται  τόσο σε οικολογικό όσο και σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο

 • Να συνειδητοποιήσουν ότι τα προβλήματα του εδάφους αποτελούν ένα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης ενεργοποίησης  για την αντιμετώπιση του
 •  Να αντιληφθούν ότι ο καθένας έχει ευθύνη απέναντι στο πρόβλημα ως αυριανός πολίτης και να αναλάβουν δράση.

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες διερεύνησης, ανάλυσης, αξιοποίησης πηγών

 • Να αναπτύξουν ικανότητα κριτικής σκέψης και τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με το ζήτημα 
 •   ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

 •  Τα κύρια συστατικά του εδάφους 
 • Υποβάθμιση του εδάφους
 • Ρύπανση του εδάφους
 • Τροφή και έδαφος
 • Αναλαμβάνω δράση
 • Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου